Dịch Vụ Của Chúng Tôi

Những gì chúng tôi cung cấp

  • 15 phút đầu Tư vấn – Đánh giá tình trạng hội đủ điều kiện của bạn (miễn phí).
  • Tư vấn chi tiết – Xác định giải pháp Visa tốt nhất phù hợp với từng hoàn cảnh cá nhân của bạn (các dịch vụ được tính phí trả theo giờ).
  • Chuẩn bị và nộp đơn xin thị thực – Dịch vụ giá cố định bao gồm : đánh giá chi tiết, nghiên cứu, tư vấn về các tài liệu cần thiết, tư vấn kỹ năng (nếu cần), chuẩn bị hồ sơ, và nộp hồ sơ cho Cục.
  • Dịch vụ bộc phát – Chúng tôi cũng có thể hỗ trợ bạn trên cơ sở trả phí theo giờ, tùy theo nhu cầu của bạn, bao gồm cả chuẩn bị hồ sơ của bạn, đề cử đơn được bảo lãnh, tư vấn kỹ năng hoặc bất kỳ vấn đề liên quan nào khác.
  • Dịch vụ Xem lại – dành cho những khách hàng đã hoàn thành đơn nhưng muốn đảm bảo rằng chúng đã hoàn tất và sẵn sàng nộp (các dịch vụ được tính theo giờ).
  • Tư vấn về điều kiện thị thực và quy định sự tuân thủ

     

Giải Quyết Mọi Vấn Đề Về Visa Di Trú
© Ellerfield Migration
Vị trí:
Level 1 Ballinger Place, 3-5 Ballinger Rd, Buderim Qld 4556, Australia

Điện thoại:
+61 7 5476 8744 hoặc 
+61 1300 876 693
Fax: +61 7 5476 6401
Email: contact.vietnam@ellerfieldmigration.com.au

HOẶC LÀ

Hypercentre, 4/50-56 Sanders St, Upper Mount Gravatt QLD 4122, Australia

Điện thoại: +61 7 3219 1188
Fax: +61 7 5476 6401
Email: contact.vietnam@ellerfieldmigration.com.au

THEO CHÚNG TÔI…

Bất cứ lời khuyên nào trên trang web này chỉ mang tính chất chung chung, không phải là lời khuyên pháp lý và không được điều chỉnh cho hoàn cảnh cá nhân của bạn. Truyền thông tin không nhằm tạo mối quan hệ giữa đại lý và khách ang giữa người gửi và người nhận. Bất kỳ tài liệu thu được trên trang web này không nên dựa vào như là một thay thế cho lời khuyên chi tiết. Hãy tìm lời khuyên cá nhân trước khi thực hiện thông tin này. Thông tin trên trang web này phản ánh sự hiểu biết của chúng ta về pháp luật hiện hành, pháp luật được đề xuất, quyết định vv vào ngày phát hành. Ellerfield Migration sẽ cố gắng cập nhật trang web nếu cần.