Visa Cho Người Có Tay Nghề

Visa Cho Người Có Tay Nghề

Visa cho người có tay nghề – được cấp cho những công nhân lành nghề dưới 50 tuổi muốn làm việc và sinh sống tại Úc. Có một số tùy chọn visa có tay nghề dành cho các chuyên gia có trình độ và người buôn bán. Bạn sẽ cần phải đạt được đánh giá tích cực ở một kỹ năng từ cơ quan có liên quan cho nghề nghiệp của bạn. Để có thể nộp đơn, trước tiên bạn sẽ phải gửi một bản mô tả quan tâm với tất cả các tài liệu của bạn và được bộ phận mời để xin visa. Một số các lựa chọn visa có tay nghề như sau:

  1. Visa có tay nghề độc lập (Không cần bảo lãnh) 189 – dành cho những người đáp ứng các yêu cầu cơ bản về tuổi, ngôn ngữ tiếng Anh, nghề nghiệp và có thể đạt được điểm kiểm tra mà không có sự bảo trợ của một thành viên trong gia đình hoặc chính phủ Tiểu Bang hoặc Lãnh Thổ.
  2. Visa có kĩ năng chỉ định 190 – dành cho những người đáp ứng các yêu cầu cơ bản về tuổi tác, ngôn ngữ tiếng Anh, nghề nghiệp và cần được chính phủ bảo trợ (vì đó là con đường duy nhất cho nghề nghiệp của họ hoặc bởi vì họ cần thêm điểm)
  3. Visa có tay nghề ở vùng xa 489 – dành cho những người đáp ứng các yêu cầu cơ bản về tuổi tác, ngôn ngữ tiếng Anh, nghề nghiệp, nhưng KHÔNG đủ tiêu chuẩn để được cấp thị thực vĩnh viễn và cần phải được chính phủ tiểu bang tài trợ cho thị thực tạm thời 2 năm để dẫn đến một visa vĩnh viễn.
  4. Visa tạm trú cho sinh viên tốt nghiệp 485 – để cho phép những sinh viên đáp ứng các yêu cầu cơ bản về tuổi, ngôn ngữ tiếng Anh, nghề nghiệp để đủ điều kiện để được thị thực thường trú thông qua việc tuyển dụng hoặc đào tạo tại Úc.

Xin lưu ý rằng đây chỉ là một bản mô tả ngắn gọn và từng phân lớp Visa có tiêu chuẩn đủ điều kiện để thỏa mãn yêu cầu nộp đơn hợp lệ. Để biết thêm thông tin và yêu cầu về việc xin cấp Visa này, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí hoặc hoàn thành bản câu hỏi đánh giá.

Giải Quyết Mọi Vấn Đề Về Visa Di Trú
© Ellerfield Migration
Vị trí:
Level 1 Ballinger Place, 3-5 Ballinger Rd, Buderim Qld 4556, Australia

Điện thoại:
+61 7 5476 8744 hoặc 
+61 1300 876 693
Fax: +61 7 5476 6401
Email: contact.vietnam@ellerfieldmigration.com.au

HOẶC LÀ

Hypercentre, 4/50-56 Sanders St, Upper Mount Gravatt QLD 4122, Australia

Điện thoại: +61 7 3219 1188
Fax: +61 7 5476 6401
Email: contact.vietnam@ellerfieldmigration.com.au

THEO CHÚNG TÔI…

Bất cứ lời khuyên nào trên trang web này chỉ mang tính chất chung chung, không phải là lời khuyên pháp lý và không được điều chỉnh cho hoàn cảnh cá nhân của bạn. Truyền thông tin không nhằm tạo mối quan hệ giữa đại lý và khách ang giữa người gửi và người nhận. Bất kỳ tài liệu thu được trên trang web này không nên dựa vào như là một thay thế cho lời khuyên chi tiết. Hãy tìm lời khuyên cá nhân trước khi thực hiện thông tin này. Thông tin trên trang web này phản ánh sự hiểu biết của chúng ta về pháp luật hiện hành, pháp luật được đề xuất, quyết định vv vào ngày phát hành. Ellerfield Migration sẽ cố gắng cập nhật trang web nếu cần.