Visa Thương Mại Và Nhà Đầu Tư

Visa Thương Mại Và Nhà Đầu Tư

Các Visa thương mại / nhà đầu tư phù hợp với những chủ doanh nghiệp thành công hoặc các nhà đầu tư có lịch sử hoạt động kinh doanh hoặc đầu tư cần thiết hoặc muốn tham gia hoạt động kinh doanh tại Úc. Hầu hết các visa thương mại tại Úc yêu cầu một khoản tài trợ / đề cử của Bang hoặc Lãnh thổ trước khi có thể nộp đơn xin thị thực. Một số visa lớn được đưa ra dưới đây tuy nhiên xin lưu ý rằng có nhiều loại visa trong mỗi lớp và dòng phù hợp với bạn nhất sẽ phụ thuộc vào hoàn cảnh cá nhân và doanh thu của doanh nghiệp / đầu tư của bạn.

1. Visa đầu tư và đổi mới kinh doanh 188 (Tạm trú)

Có năm luồng trong phân lớp này: 

 • Loại Đổi Mới Kinh Doanh – đối với những người được chính phủ tiểu bang hoặc tiểu bang chỉ định và muốn xây dựng, phát triển và quản lý một doanh nghiệp mới hoặc hiện có tại Úc. Mỗi người sẽ phải nộp một EoI, ghi được 65 điểm và được mời nộp đơn.
 • Dòng đầu tư doanh nghiệp – dành cho những ai muốn đầu tư được chỉ định là 1,5 triệu đô la Úc trong lãnh thổ của chính phủ tiểu bang hoặc lãnh thổ và tham gia vào một hoạt động kinh doanh hoặc đầu tư. Một người sẽ phải nộp một EoI, ghi được 65 điểm và được mời nộp đơn.
 • Loại Đầu tư kinh doanh – Diện nhà đầu tư dành cho những cá nhân mong muốn đầu tư tối thiểu 1.5 triệu AUD tại một tiểu bang/vùng lãnh thổ của Úc. Mỗi người sẽ phải nộp một EoI, ghi được 65 điểm và được mời nộp đơn.
 • Loại Nhà Đầu Tư Trọng yếu(Significant Investor Stream – SIV) – dành cho những người sẵn sàng đầu tư ít nhất 5 triệu AUD vào các khoản đầu tư tuân thủ tại Úc trong bốn năm. Visa tạm thời dẫn đến một Visa vĩnh viễn sau 4 năm. Cần phải có sự đề cử visa từ chính phủ tiểu bang hoặc lãnh thổ hoặc cơ quan thương mại Úc.
 • Loại Nhà Đầu Tư Cao Cấp(Premium Investor Stream – PIV) – đối với những người được cơ quan thương mại Úc chỉ định và sẵn sàng đầu tư ít nhất 15 triệu AUD vào các khoản đầu tư tuân thủ tại Úc.
 • Loại Tự Kinh Doanh – đối với những người có tài trợ của bên thứ ba ít nhất 200.000 đô la để tạo điều kiện cho hoạt động kinh doanh dẫn đến việc đổi mới sản phẩm hoặc dịch vụ. Cần phải có giấy đề cử từ một tiểu bang hoặc lãnh thổ.

2. Visa đầu tư và đổi mới kinh doanh 888

Visa vĩnh viễn dưới phân lớp 888 như sau:

 • Loại Đổi Mới Kinh doanh – có đủ điều kiện để áp dụng hai năm sau khi sở hữu và vận hành kinh doanh đủ điều kiện trong khi đang có Visa tạm thời 188.
 • Loại Đầu Tư Doanh Nghiệp – đối với những người đã nắm giữ chỉ định đầu tư của họ trong phạm vi lãnh thổ của chính phủ tiểu bang hoặc lãnh thổ trong bốn năm trong khi vẫn giữ visa Đầu Tư tạm thời 188.
 • Loại Visa Nhà Đầu Tư Trọng Yếu – cho những người đã tổ chức đầu tư tuân thủ liên tục trong bốn năm trong khi vẫn giữ một Visa Nhà Đầu Tư Trọng Yếu tạm thời 188 hoặc Visa Nhà Đầu Tư trọng yếu mở rộng.Loại Nhà Đầu Tư Cao Cấp – cho những người đã tổ chức các khoản đầu tư phí bảo hiểm của họ liên tục liên tục trong một năm trong khi vẫn giữ một Visa Nhà Đầu Tư Cao Cấp tạm thời 188 vàđược chính phủ Liên bang đề cử.
 • Loại Tự Kinh Doanh – cho những người đã có Visa Tự Kinh Doanh của họ trong bốn năm và đã có một hồ sơ thành công của hoạt động kinh doanh trong thời gian này. Các ứng viên sẽ cần phải chứng minh việc hoàn thành các yếu tố chính và hỗ trợ thành công.

3. Visa Doanh Nhân Tài Năng 132

Visa vĩnh viễn cho những người được chính phủ tiểu bang chỉ định, muốn xây dựng, phát triển và quản lý một doanh nghiệp mới hoặc hiện tại tại Úc. Có hai loại:

 • Loại Lịch Sử Kinh Doanh Thành Đạt– đối với những cá nhân có thu nhập cao có lịch sử làm chủ thương mại xuất sắc và điều hành doanh nghiệp.
 • Loại Doanh Nhân Được Tài Trợ Bởi Quỹ Đầu Tư Mạo Hiểm – dành cho những người có kinh phí ít nhất 1 triệu AUD từ một công ty đầu tư mạo hiểm ở Úc để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh dẫn đến sự đổi mới của sản phẩm hoặc dịch vụ. Công ty đầu tư mạo hiểm phải là một thành viên của Hiệp hội các quỹ đầu tư tư nhân và tư nhân Úc (AVCAL).

Xin lưu ý rằng đây chỉ là một bản mô tả ngắn gọn và từng phân lớp Visa có tiêu chuẩn đủ điều kiện để thỏa mãn yêu cầu nộp đơn hợp lệ. Để biết thêm thông tin và yêu cầu về việc xin cấp Visa này, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí hoặc hoàn thành bản câu hỏi đánh giá.

Giải Quyết Mọi Vấn Đề Về Visa Di Trú
© Ellerfield Migration
Vị trí:
Level 1 Ballinger Place, 3-5 Ballinger Rd, Buderim Qld 4556, Australia

Điện thoại:
+61 7 5476 8744 hoặc 
+61 1300 876 693
Fax: +61 7 5476 6401
Email: contact.vietnam@ellerfieldmigration.com.au

HOẶC LÀ

Hypercentre, 4/50-56 Sanders St, Upper Mount Gravatt QLD 4122, Australia

Điện thoại: +61 7 3219 1188
Fax: +61 7 5476 6401
Email: contact.vietnam@ellerfieldmigration.com.au

THEO CHÚNG TÔI…

Bất cứ lời khuyên nào trên trang web này chỉ mang tính chất chung chung, không phải là lời khuyên pháp lý và không được điều chỉnh cho hoàn cảnh cá nhân của bạn. Truyền thông tin không nhằm tạo mối quan hệ giữa đại lý và khách ang giữa người gửi và người nhận. Bất kỳ tài liệu thu được trên trang web này không nên dựa vào như là một thay thế cho lời khuyên chi tiết. Hãy tìm lời khuyên cá nhân trước khi thực hiện thông tin này. Thông tin trên trang web này phản ánh sự hiểu biết của chúng ta về pháp luật hiện hành, pháp luật được đề xuất, quyết định vv vào ngày phát hành. Ellerfield Migration sẽ cố gắng cập nhật trang web nếu cần.